Fulvestrant v dávce 500 mg v porovnání s anastrozolem v dávce 1 mg u pacientek po menopauze s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu – mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená studie III. fáze FALCON

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prsu je velice heterogenní onemocnění, jehož správná léčba vyžaduje mimo jiné důkladnou molekulární diagnostiku. Hormonální terapie je dlouhodobě ověřená léčba u většiny nádorů, které byly pozitivně testovány na estrogenové nebo progesteronové receptory (jsou tedy ER+ nebo PR+). V léčbě hormonálně dependentního metastazujícího nebo lokálně pokročilého karcinomu prsu u postmenopauzálních žen je v 1. linii doporučena léčba tamoxifenem nebo některým z léků třetí generace inhibitorů aromatázy (anastrozol, letrozol nebo exemestan). Ve srovnání s tamoxifenem přitom inhibitory aromatázy prokazují lepší účinnost, a to zejména v prodloužení doby do progrese onemocnění.

Fulvestrant je čistý antiestrogen, který inhibuje aktivitu estrogenového receptoru a selektivně indukuje jeho degradaci. Léčba fulvestrantem je schválenou terapií pro postmenopauzální ženy s hormonálně dependentním pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu. Účinnost, bezpečnost a přínos léčby fulvestrantem sledovala celá řada klinických studií. V klinické studii CONFIRM byla potvrzena lepší účinnost fulvestrantu ve vyšší terapeutické dávce 500 mg (oproti 250 mg), a to zejména s ohledem na prodloužení celkové doby přežití a doby do progrese onemocnění. Fulvestrant a anastrozol byly také použity v 1. linii léčby metastazujícího karcinomu prsu s pozitivními estrogenovými receptory v klinické studii FIRST. Primárním cílem studie bylo zhodnocení klinického přínosu léčby a fulvestrant zde prokázal přinejmenším stejnou účinnost jako anastrozol. Pacientky léčené fulvestrantem však měly signifikantně delší dobu do progrese onemocnění a celkově delší dobu přežití. Tyto dva parametry se tak ukázaly jako hlavní přínos léčby fulvestrantem v porovnání s terapií anastrozolem a jejich další důkladné zhodnocení přináší klinická studie FALCON (Fulvestrant and Anastrozole Compared in Hormonal Therapy Naive Advanced Breast Cancer).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky