Fulvestrant v dávce 500 mg v porovnání s anastrozolem v dávce 1 mg u pacientek po menopauze s pokročilým hormonálně dependentním karcinomem prsu – mezinárodní randomizovaná dvojitě zaslepená studie III. fáze FALCON

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Karcinom prsu je velice heterogenní onemocnění, jehož správná léčba vyžaduje mimo jiné důkladnou molekulární diagnostiku. Hormonální terapie je dlouhodobě ověřená léčba u většiny nádorů, které byly pozitivně testovány na estrogenové nebo progesteronové receptory (jsou tedy ER+ nebo PR+). V léčbě hormonálně dependentního metastazujícího nebo lokálně pokročilého karcinomu prsu u postmenopauzálních žen je v 1. linii doporučena léčba tamoxifenem nebo některým z léků třetí generace inhibitorů aromatázy (anastrozol, letrozol nebo exemestan). Ve srovnání s tamoxifenem přitom inhibitory aromatázy prokazují lepší účinnost, a to zejména v prodloužení doby do progrese onemocnění.

Fulvestrant je čistý antiestrogen, který inhibuje aktivitu estrogenového receptoru a selektivně indukuje jeho degradaci. Léčba fulvestrantem je schválenou terapií pro postmenopauzální ženy s hormonálně dependentním pokročilým nebo metastazujícím karcinomem prsu. Účinnost, bezpečnost a přínos léčby fulvestrantem sledovala celá řada klinických studií. V klinické studii CONFIRM byla potvrzena lepší účinnost fulvestrantu ve vyšší terapeutické dávce 500 mg (oproti 250 mg), a to zejména s ohledem na prodloužení celkové doby přežití a doby do progrese onemocnění. Fulvestrant a anastrozol byly také použity v 1. linii léčby metastazujícího karcinomu prsu s pozitivními estrogenovými receptory v klinické studii FIRST. Primárním cílem studie bylo zhodnocení klinického přínosu léčby a fulvestrant zde prokázal přinejmenším stejnou účinnost jako anastrozol. Pacientky léčené fulvestrantem však měly signifikantně delší dobu do progrese onemocnění a celkově delší dobu přežití. Tyto dva parametry se tak ukázaly jako hlavní přínos léčby fulvestrantem v porovnání s terapií anastrozolem a jejich další důkladné zhodnocení přináší klinická studie FALCON (Fulvestrant and Anastrozole Compared in Hormonal Therapy Naive Advanced Breast Cancer).

Komentář ke studii

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky