Porovnání účinnosti a bezpečnosti alirocumabu a ezetimibu ve dvouletém sledování – studie ODYSSEY COMBO II

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Alirocumab je účinným lékem pro nemocné s hypercholesterolemií, u nichž vede především k významnému snížení koncentrací LDL-cholesterolu. V klinické studii ODYSSEY COMBO II byl porovnáván z hlediska účinnosti a bezpečnosti s ezetimibem, a to u pacientů s vysokým kardiovaskulárním (KV) rizikem a maximálně tolerovanými dávkami statinů. V aktuální práci jsou shrnuty výsledky dlouhodobého sledování pacientů (2 roky).

Komentář ke studii

prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky