Nivolumab vs. docetaxel u předléčených pacientů s nemalobuněčným karcinomem plic

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Nemalobuněčný karcinom plic (NSCLC) tvoří 85–90 % všech plicních nádorů. Je to maligní onemocnění s nejvyšší úmrtností. Pro pacienty s NSCLC bez známé řídící mutace, u nichž onemocnění progreduje na 1. linii chemoterapie (CHT), jsou další možnosti léčby omezené. Nivolumab je protilátka proti receptoru proteinu buněčné smrti 1 (anti-PD-1), která prokázala dobrou účinnost i bezpečnost v terapii pacientů s různými nádorovými chorobami. Tato studie přináší data ze dvou studií s pacienty s pokročilým NSCLC.

Komentář ke studii

MUDr. Leona Koubková

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky