Účinnost kabazitaxelu, abirateronu, enzalutamidu a docetaxelu v sekvenční léčbě u pacientů s metastatickým kastračně rezistentním karcinomem prostaty – retrospektivní studie CATS

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Metastatický karcinom prostaty je standardně léčen androgen-deprivační léčbou. I přes úvodní dobrou léčebnou odpověď dochází časem k progresi onemocnění, které se z kastračně senzitivního mění na kastračně rezistentní. V léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC) se využívají léky s vlivem na androgenní receptor (ARTA – androgen receptor targeted agens), mezi které patří například abirateron a enzalutamid. V současnosti je jediným lékem s potvrzenou účinností ve skupině pacientů s mCRPC, u nichž onemocnění progredovalo po léčbě docetaxelem (DOC), další taxan – kabazitaxel (CAB). Optimální sekvence léků ze skupiny ARTA, docetaxelu a kabazitaxelu, v terapii mCRPC není v současné době známá. Z těchto důvodů byla recentně uskutečněna rozsáhlá metaanalýza dat z retrospektivních studií s názvem CATS, která porovnávala tři rozdílné sekvence léků v život prodlužující terapii mCRPC.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky