Sekvenční léčba metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty – aktualizované výsledky z mezinárodní databáze FLAC

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V léčbě metastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty (mCRPC) se v současné době mimo jiné uplatňují léky označované jako ARTA (léky s vlivem na androgenní receptor – například abirateron a enzalutamid) a chemoterapeutika na bázi taxanů – kabazitaxel (CAB) nebo docetaxel (DOC). Dostupnost nových léků přinesla možnost jejich zařazení do sekvenční léčby mCRPC, optimální pořadí léků v sekvenci však zatím není jasné. Jako první léčba bývá zvolen chemoterapeutický režim s docetaxelem. Možností sekvenční léčby po docetaxelu je několik. V post-docetaxelové indikaci ihned po léčbě docetaxelem lze podat radium-223, kabazitaxel, abirateron nebo enzalutamid. V sekvenci, kde jako první podáme docetaxel a následně kabazitaxel, lze podat ještě enzalutamid nebo radium- 223. Vzhledem k potřebě definování nejlepší možné sekvenční léčby byla provedena rozsáhlá retrospektivní analýza dat kohorty pacientů s mCRPC, kteří byli léčeni kabazitaxelem v různě uspořádaných sekvenčních režimech.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky