Dlouhodobá bezpečnost a účinnost vismodegibu v léčbě bazocelulárního karcinomu – studie ERIVANCE BCC

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Bazocelulární karcinom (BCC) je nejčastějším maligním nádorem dospělých. Přestože většina případů je léčena chirurgicky nebo radioterapií, často dochází k recidivám a u některých pacientů může onemocnění dospět do lokálně pokročilého stadia (laBCC), zřídka i metastatického (mBCC). Vismodegib je schválený pro léčbu pokročilého BCC neodpovídajícího na chirurgickou léčbu nebo radioterapii. Někteří pacienti s pokročilým BCC mohou mít prospěch z dlouhodobé léčby vismodegibem, a proto jsou důležité údaje o jeho dlouhodobé bezpečnosti. Tato studie přináší 39měsíční data o bezpečnosti a účinnosti vismodegibu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky