Atezolizumab versus docetaxel u pacientů s předléčeným nemalobuněčným karcinomem plic – studie OAK

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

V léčbě metastatického nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) se uplatňují monoklonální protilátky cílící na receptor PD-1 a ligand PD-L1. Atezolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka, která inhibuje PD-L1, čímž zamezuje interakci s CD80, a podporuje tak aktivitu cytotoxických T-lymfocytů. Účinnost atezolizumabu v léčbě nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) již prokázala klinická studie POPLAR – ta také poukázala na to, že NSCLC lze rozdělit do dvou základních subpopulací podle toho, které buňky převážně exprimují PD-L1.

Účinnost léčby atezolizumabem v jednotlivých subpopulacích pacientů s pokročilým NSCLC hodnotila klinická studie OAK.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Milada Zemanová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky