Ibrutinib v léčbě lymfomu z plášťových buněk – poolovaná analýza tří studií

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Onkologie

Souhrn

Lymfom z plášťových buněk (MCL – mantle cell lymphoma) je klinicky agresivní typ B-buněčného lymfomu. Pacienti s MCL sice většinou dobře zareagují na iniciální terapii, v krátké době však u nich dojde k relapsu a jejich prognóza je celkově velmi nepříznivá.

Ibrutinib, první kovalentní ireverzibilní inhibitor Brutonovy tyrosinkinázy, je významným protinádorovým lékem, který již prokázal svoji účinnost v monoterapii u nemocných s MCL. V nedávné době byly publikovány tři zásadní klinické studie, které hodnotily ibrutinib u pacientů s refrakterním nebo relabujícím (R/R) MCL. V předkládané analýze byla spojena data z těchto tří studií s cílem detailněji charakterizovat účinnost ibrutinibu v léčbě MCL a identifikovat skupinu pacientů, kteří mají z léčby ibrutinibem největší prospěch.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky