Alektinib v léčbě metastáz NSCLC do centrálního nervového systému

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Metastázy do centrálního nervového systému v rámci progrese nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC) vykazujícího pozitivitu kinázy anaplastického lymfomu (ALK+) jsou obávanou komplikací i navzdory léčbě krizotinibem. Inhibitory ALK nové generace, mezi něž patří právě alektinib, slibují určitý přínos v boji proti těmto metastázám, ovšem přesnější zhodnocení jejich účinnosti jsme až dosud postrádali. V rámci studie II. fáze proto byla nově sledována účinnost alektinibu u ALK+ NSCLC refrakterního vůči krizotinibu s využitím hodnotících kritérií RECIST verze 1.1 a RANO-HGG. Výchozí měřitelné postižení CNS bylo identifikováno u 50 osob dle RECIST a 43 osob dle RANO-HGG. Objektivní odpovědi CNS bylo dosaženo u 64 % osob dle RECIST a 53,5 % osob dle RANO-HGG. Odpověď CNS byla setrvalá, s mediánem trvání 10,8 měsíce a 11,1 měsíce dle uvedených kritérií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky