Lisdexamfetamin v léčbě poruch příjmu potravy

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Medikamentózní léčba poruch příjmu potravy stále nenaplňuje očekávání. Jsou sice dobře známé účinky orexinu či leptinu, stále však tyto systémy neumíme v daných indikacích efektivně (a současně bezpečně) ovlivnit. Možné terapeutické nástroje jsou snad právě proto hledány mezi nepřímo působícími sympatomimetiky. Nově zkoušenou látkou z této skupiny byl lisdexamfetamin dimesylát, jehož přínos byl hodnocen u dospělých se středně těžkou až těžkou poruchou příjmu potravy (definováno jako neúměrné přejídání nejméně po dobu 3 dnů v týdnu po dobu 14 dnů). Šlo o mezinárodní dvojitě zaslepenou a placebem kontrolovanou studii III. fáze (n = 448). Lisdexamfetamin zde oproti placebu výrazně prodlužoval dobu do relapsu, a to za příznivého bezpečnostního profilu.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky