Atezolizumab v léčbě NSCLC: studie BIRCH

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Atezolizumab je humanizovaná monoklonální protilátka namířená proti ligandu programované smrti (PD-L1), která svoji účinnost prokazuje u vícero typů nádorových onemocnění. V rámci studie BIRCH byla nyní sledována jeho účinnost u nemocných s pokročilou formou nemalobuněčného karcinomu plic (NSCLC), a to v první či následné léčebné linii. Nemocní s nádorem exprimujícím PD-L1 (n = 659) byli rozděleni do tří kohort: 1. atezolizumab v 1. linii; 2. atezolizumab ve 2. linii; 3. atezolizumab ve 3. a vyšší linii. Objektivní odpovědi v rozmezí 18–22 % bylo dosaženo ve všech třech kohortách. Nikterak přitom nesouvisela s mutací EGFR či KRAS. Medián celkového přežití byl nicméně dle očekávání nejvyšší v první kohortě a postupně se snižoval úměrně linii léčby – 23,5 měsíce, 15,5 měsíce a 13,2 měsíce. Bezpečnostní profil atezolizumabu se v jednotlivých liniích významně nelišil.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky