Dabrafenib a trametinib v léčbě melanomu a prediktory účinnosti

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Identifikace a správná interpretace prediktorů dlouhodobé účinnosti léčby v terapii melanomu je zcela zásadní pro maximální možnou optimalizaci stávající léčby. Z předchozích studií hodnotících přínos kombinace dabrafenibu a trametinibu, s mediánem sledování 20 měsíců, se jako užitečný prediktor ukázala být výchozí hladina laktátdehydrogenázy (LDH) a počet orgánů zasažených metastázou, a to z pohledu jak přežití bez progrese, tak i celkového přežití. Tento vztah je nově prokazován rovněž při tříletém sledování. Jako další prediktor je navíc nově uváděn celkový součet průměrů lézí. V prognosticky nejpříznivější skupině (fyziologická hodnota LDH, celkový průměr lézí < 66 mm a méně než 3 postižené orgány) bylo tříletého přežití bez progrese dosaženo u 42 % nemocných.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky