Panitumumab plus FOLFOX4 či FOLFIRI v léčbě kolorektálního karcinomu

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Panitumumab v první linii metastazujícího karcinomu kolorekta s nemutovaným genem KRAS podaný v kombinaci s FOLFOX či FOLFIRI výrazně zlepšuje další průběh onemocnění. Teprve nedávno však byly oba tyto přístupy vzájemně porovnány. Šlo o otevřenou multicentrickou studii, v níž byli sledováni pacienti s kolorektálním karcinomem a mnohočetnými nebo neresekovatelnými jaterními metastázami (n = 77). Objektivní odpovědi bylo dosaženo u 74 % nemocných při kombinaci s FOLFOX4 a 67 % při kombinaci s FOLFIRI. Medián přežití bez progrese byl při uvedených kombinacích 13 a 14 měsíců, medián celkového přežití pak 37 a 41 měsíců. Obě kombinace tak lze označit za srovnatelně účinné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky