Temsirolimus v kombinaci s cetuximabem v léčbě solidních nádorů

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

V preklinických studiích bylo opakovaně poukázáno na možný synergický protinádorový účinek inhibitoru mTOR temsirolimu v kombinaci s monoklonálními protilátkami namířenými proti EGFR. Takovou protilátkou je cetuximab a jeho účinnost v kombinaci s temsirolimem byla nově testována u nemocných s pokročilým nebo metastazujícím solidním nádorem (n = 39). Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky této léčby byly akneiformní vyrážka (97 %), orální mukozitida (82 %), únava (59 %), nevolnost (41 %) a průjem (36 %). Medián přežití bez progrese činil dva měsíce a medián celkového přežití 7,5 měsíce. Objektivní odpovědi bylo dosaženo u 14 % nemocných s přítomnou molekulární aberací a nebyla zaznamenána u žádného z nemocných bez této aberace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky