Temsirolimus v kombinaci s cetuximabem v léčbě solidních nádorů

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

V preklinických studiích bylo opakovaně poukázáno na možný synergický protinádorový účinek inhibitoru mTOR temsirolimu v kombinaci s monoklonálními protilátkami namířenými proti EGFR. Takovou protilátkou je cetuximab a jeho účinnost v kombinaci s temsirolimem byla nově testována u nemocných s pokročilým nebo metastazujícím solidním nádorem (n = 39). Nejčastěji pozorovanými nežádoucími účinky této léčby byly akneiformní vyrážka (97 %), orální mukozitida (82 %), únava (59 %), nevolnost (41 %) a průjem (36 %). Medián přežití bez progrese činil dva měsíce a medián celkového přežití 7,5 měsíce. Objektivní odpovědi bylo dosaženo u 14 % nemocných s přítomnou molekulární aberací a nebyla zaznamenána u žádného z nemocných bez této aberace.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky