Adherence k antidepresivní léčbě

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Jakkoliv stále přesněji a detailněji vnímáme interakci mezi léčivou látkou a naším tělem, tj. jsme schopni vést účelnější a bezpečnější terapii, nezřídka jsme konfrontováni s problematikou nízké adherence, povětšinou v případech, kdy nemoc pacienta subjektivně nekompromituje, léčba má být dlouhodobá a/nebo je provázena výraznými nežádoucími účinky. Non- adherence je tak mimo jiné častá i mezi psychiatricky nemocnými, včetně nemocných léčených antidepresivy. Vedle správné motivace nemocných ji mohou zlepšit mnohé programy, které mají za úkol nemocného nejen motivovat, ale současně i edukovat ve smyslu očekávaného přínosu nastavené léčby i rizik (nežádoucí účinky, lékové interakce) spojených s jejím užíváním. Správně nastavený edukační program tak může, mj. i v kontextu recentních zjištění, zvýšit pravděpodobnost adherence až pětinásobně, což v konečném důsledku znamená nejen přínos terapeutický, ale také úsporu v přímých i nepřímých nákladech spojených s onemocněním.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky