Nivolumab plus ipilimumab u pokročilého melanomu: studie CheckMate 067

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Onkologie

Souhrn

Kombinace nivolumabu s ipilimumabem významně prodlužuje přežití bez progrese onemocnění a jejich současné podávání je předpokladem dosažení vyšší objektivní odpovědi ve srovnání s monoterapií ipilimumabem u pacientů s pokročilou formou melanomu. Odborné veřejnosti byly nyní předloženy výsledky tříletého sledování vlivu podávání této kombinace z pohledu celkového přežití. Při minimální délce sledování 36 měsíců nebyl medián celkového přežití při kombinační léčbě dosažen; při monoterapii nivolumabem činil 37,6 měsíce a u nemocných léčených ipilimumabem 19,9 měsíce – HR pro úmrtí kombinační léčba vs. ipilimumab: 0,55 (p < 0,001); HR pro úmrtí nivolumab vs. ipilimumab: 0,65 (p < 0,001). Celkové přežití po třech letech činilo 58 % při kombinační léčbě, 52 % při léčbě samotným nivolumabem a 34 % při monoterapii ipilimumabem.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky