Příznivý vliv suvorexantu v prevenci deliria

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Suvorexant je duálním antagonistou orexinových receptorů a terapeuticky je využíván v léčbě nespavosti. Nově však byl zjištěn i jeho možný přínos v prevenci rozvoje deliria u seniorů. Byla provedena multicentrická randomizovaná placebem kontrolovaná klinická studie, jíž se zúčastnili senioři ve věku 65 až 89 let přijatí na oddělení intenzivní péče (n = 72). Suvorexant (15 mg/den) nebo placebo byly podávány každý večer po dobu tří dnů. Výskyt deliria ve skupině nemocných léčených suvorexantem byl ve srovnání s placebem signifikantně nižší – 0 % vs. 17 % (p = 0,025). Léčba přitom nebyla provázena žádnými závažnými nežádoucími účinky. Jakkoliv jsou tyto výsledky velmi povzbudivé, bude jistě třeba jejich ověření v rozsáhlejších klinických studiích.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky