Suplementace vitaminu D3 u dětí s autismem

Číslo: 6 / 2017 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Psychiatrie

Souhrn

Deplece vitaminu D je v současnosti velmi často dávána do souvislosti s celou řadou onemocnění, byť ne vždy je jasné, zda jde o důsledek, příčinu, nebo pouze neškodný korelát. Možný přínos suplementace vitaminu D byl nově mimo jiné hodnocen rovněž u dětí s poruchou autistického spektra (n = 42). Těm byl po dobu dvaceti týdnů podáván cholekalciferol v denní dávce 2 000 IU, nebo placebo. Primárně byla hodnocena změna skóre ABC (Aberrant Behaviour Checklist), sekundárně pak skóre DD- CGAS (Developmental Disabilities-Children's Global Assessment Scale). Výchozí hodnota kalcidiolu byla 54,2 ± 19,7 nmol/l. Podáváním cholekalciferolu sice jeho hladina významně vzrostla na 83,8 nmol/l (p = 0,0016), nicméně nebyla provázena významnou změnou v primárně sledovaném ukazateli. Přínos byl pozorován pouze v sekundárním ukazateli, tj. ve změně DD- CGAS (p = 0,02); zřejmý byl rovněž trend ve zlepšení nevhodných řečových projevů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Léčba pacientů s přestavbou genu ALK v 1. linii

MUDr. Juraj Kultan, Klinika plicních nemocí a tuberkulózy FN OlomoucMolekulárně genetická diagnostika přestavby genu ALK

MUDr. Marie Drösslerová, Pneumologická klinika 1. LF UK a TN, Praha.Léčba pacientů s ALK-pozitivním nemalobuněčným karcinomem plic stadia IIIb a IV

MUDr. Jaromír Roubec, Ph.D.Léčba pacientů s NSCLC a přestavbou genu ALK při rezistenci k tyrosinkinázovým inhibitorům ALK

MUDr. Helena ČoupkováLéčba pacientů s ALK+ NSCLC po selhání TKI

MUDr. Markéta Černovská
Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky