Cyklofosfamid v terapii idiopatických střevních zánětů – indikace a výsledky léčby

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Vnitřní lékařství
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Zbořil, CSc.
MUDr. Lucie Prokopová, Ph.D.
MUDr. Karolina Poredská
MUDr. Lenka Kučerová
Autoři - působiště: Interní gastroenterologická klinika LF MU a FN Bohunice, Brno
Klíčová slova: idiopatické střevní záněty, cyklofosfamid
Citace: Zbořil V, Prokopová L, Poredská K, et al. Cyklofosfamid v terapii idiopatických střevních zánětů – indikace a výsledky léčby. Farmakoterapie 2018;14(1):30–33.

Souhrn

Léčba cyklofosfamidem může být efektivní u pacientů s idiopatickými střevními záněty a autoimunitními projevy představujícími kontraindikaci pokračování biologické terapie. Nežádoucí účinky léčby pulsy cyklofosfamidu nebyly v malém souboru pacientů registrovány. U testovaného souboru byly nápadné vyšší věkový průměr léčených, selhávání anti-TNF terapie a významný podíl extraintestinálních manifestací. Tato léčebná alternativa si zaslouží – při omezeném spektru imunosupresiv, která máme k dispozici – větší klinickou pozornost.

Literatura

Zbořil V, Prokopová L, Poredská K, et al. Cyklofosfamid v terapii idiopatických střevních zánětů – indikace a výsledky léčby. Farmakoterapie 2018;14(1):30–33.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky