Chronická obstrukční plicní nemoc – běh na dlouhou trať

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Kazuistiky / Klinická praxe
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Václava Bártů, Ph.D.
Autoři - působiště: Plicní oddělení, Medicon a.s., Praha

Souhrn

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je charakterizována omezením průtoku vzduchu v dýchacích cestách. Tento stav je vyvolán po dlouhodobé expozici škodlivým částicím nebo plynům, jež vede ke strukturálním změnám dýchacích cest. Onemocnění se následně manifestuje přetrvávajícími respiračními symptomy, které mohou být různé intenzity a frekvence. V nové strategii péče o nemocné s CHOPN (GOLD 2017) je kladen velký důraz na hodnocení symptomů pacienta. Správné vyhodnocení projevů a obtíží nemocného, výskyt exacerbací, jejich rozsah a četnost a hodnoty funkčního plicního vyšetření jsou prvním krokem ke stanovení stupně a kategorie CHOPN. Typickým a zároveň nejhůře tolerovaným příznakem je námahová dušnost, která se dostavuje plíživě a může být pacientem i dlouho snášena. Dalším symptomem je chronický kašel. Bývá spojen s vyčerpáním, únavou, někdy až s bolestí na hrudníku. Tyto příznaky jsou vnímány samotnými pacienty s rozdílnou intenzitou. Na počátku CHOPN může progrese bronchiální obstrukce probíhat mnohem rychleji než v pokročilé fázi CHOPN. V úvodu onemocnění je proto nutné správně nastavit terapii, a tak významně zpomalit pokles plicních funkcí. Dle posledních doporučení se preferuje časné zahájení léčby duální bronchodilatační kombinací. Léčba je založena na účinku dlouhodobě působícího antagonisty muskarinových receptorů (LAMA) a dlouhodobě působícího β2-agonisty (LABA). Jejich fixní kombinace LAMA/LABA na základě rozdílných mechanismů zvyšuje stupeň dilatace bronchiální obstrukce a patří mezi nejúčinnější přípravky ovlivňující příznaky CHOPN.

Prezentované kazuistiky se zabývají vyhodnocením obtíží pacientů, objektivním nálezem a výsledky funkčního plicního vyšetření. Je uvedeno postupné vyladění léčby CHOPN tak, aby přinesla pacientům maximální úlevu od chronických symptomů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky