dulaglutid

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Profily léčiv
Obor: Diabetologie
Autoři: bioloprof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM, ÚLBLD, 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: dulaglutid, diabetes mellitus 2. typu, agonisté receptoru pro GLP-1, hmotnost, hypoglykemie
Citace: Haluzík M. Dulaglutid. Farmakoterapie 2018;14(1):59–64.

Souhrn

Dulaglutid je agonista receptoru pro GLP-1 podávaný v subkutánní injekci pomocí předplněného aplikátoru 1x týdně. Je indikován k léčbě dospělých pacientů s diabetes mellitus 2. typu buď v monoterapii, nebo v kombinaci s jinými typy antidiabetické léčby. Kromě dobré antidiabetické účinnosti patří k jeho příznivým účinkům také mírné snížení hmotnosti a pokles krevního tlaku při minimálním zvýšení rizika hypoglykemie. Mezi nejčastější nežádoucí účinky léčby patří gastrointestinální obtíže, zahrnující nauzeu, zvracení a průjem. S delším podáváním léku však obvykle jejich frekvence postupně klesá a jejich tíže se zmírňuje.

Literatura

Haluzík M. Dulaglutid. Farmakoterapie 2018;14(1):59–64.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky