Novinky v diagnostice a léčbě chronického srdečního selhání 2018

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: prof. MUDr. Jindřich Špinar, CSc. 1
prof. MUDr. Lenka Špinarová, Ph.D., FESC2
prof. MUDr. Jiří Vítovec, CSc.2
Autoři - působiště: 1 Interní kardiologická klinika LF MU a FN, Brno
2 Interní kardio-angiologická klinika LF MU a FN u sv. Anny, Brno
Klíčová slova: srdeční selhání, farmakoterapie, inhibitory ACE, sakubitril/valsartan, SGLT2, omecamtiv mecarbil
Citace: Špinar J, Špinarová L, Vítovec J. Novinky v diagnostice a léčbě chronického srdečního selhání 2018. Farmakoterapie 2018;14(1):65–72.

Souhrn

Nová klasifikace srdečního selhání zavádí tři stupně podle ejekční frakce – srdeční selhání s ejekční frakcí sníženou (HFrEF), mid-range (HFmrEF) a zachovanou (HFpEF).

Cílem léčby srdečního selhání je snížení mortality i morbidity, především zlepšení kvality života a snížení počtu hospitalizací. Základem léčby jsou inhibitory ACE, k nimž přidáváme blokátory mineralokortikoidních receptorů. V případě nesnášenlivosti inhibitorů ACE se indikují antagonisté angiotenzinu II.

K blokátorům renin-angiotenzinového systému přidáváme β-blokátory, opět v maximální tolerované dávce. K odstranění symptomů – otoků či dušnosti – jsou doporučena diuretika. U vybraných nemocných je vhodné přidat digoxin.

Léčba statiny, antikoagulancii či antiagregancii se řídí základními indikacemi (ICHS, fibrilace síní) a srdeční selhání není samostatnou indikací k jejich podání, ale ani kontraindikací.

Objevují se tři nové lékové skupiny se slibnou budoucností:

  1. Na základě výsledků studie PARADIGM-HF mohou být inhibitory ACE u symptomatických nemocných nahrazeny sakubitril/valsartanem.
  2. Pokud má nemocný diabetes mellitus, je současně vhodným lékem při srdečním selhání skupina SGLT2.
  3. Rozsáhlý výzkum je prováděn s omecamtiv mecarbilem.

Literatura

Špinar J, Špinarová L, Vítovec J. Novinky v diagnostice a léčbě chronického srdečního selhání 2018. Farmakoterapie 2018;14(1):65–72.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky