Farmakoterapie dyslipidemií vycházející z Evropských doporučených postupů z roku 2016

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., FESC
Autoři - působiště: Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK a FN, Plzeň
Klíčová slova: dyslipidemie, kardiovaskulární onemocnění, statiny, ezetimib, pryskyřice, inhibitory PCSK9
Citace: Rosolová H. Farmakoterapie dyslipidemií vycházející z Evropských doporučených postupů z roku 2016. Farmakoterapie 2018;14(1):81–87.

Souhrn

Základem léčby poruch lipidového metabolismu je stanovení celkového kardiovaskulárního (KV) rizika a modifikace životních návyků. Cílem farmakologické léčby všech dyslipidemií je snížení KV rizika a snížení KV morbidity a mortality. Je popsána indikace léčby statiny, ezetimibem, kombinací statinu s ezetimibem nebo statinu s fenofibrátem a kombinací hypolipidemik s inhibitory PCSK9. Jsou uvedeny primární i sekundární cílové hodnoty lipidů. Jsou zmíněny přístupy k hypolipidemické léčbě u zvláštních skupin pacientů.

Literatura

Rosolová H. Farmakoterapie dyslipidemií vycházející z Evropských doporučených postupů z roku 2016. Farmakoterapie 2018;14(1):81–87.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky