Šest otázek použití ezetimibu v roce 2018

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Kardiologie
Autoři: doc. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D. 1
MUDr. Jiří Laštůvka 2
MUDr. Martin Šatný 1
MUDr. Eva Tůmová, Ph.D. 1
Autoři - působiště: 1 Centrum preventivní kardiologie 3. interní kliniky 1. LF UK a VFN, Praha
2 Masarykova nemocnice, Ústí nad Labem
Klíčová slova: ezetimib, statin, LDL-cholesterol, kardiovaskulární riziko, diabetes mellitus
Citace: Vrablík M, Laštůvka J, Šatný M, Tůmová E. Šest otázek použití ezetimibu v roce 2018. Farmakoterapie 2018;14(1):88–93.

Souhrn

Ezetimib představuje účinnou a bezpečnou možnost dalšího prohloubení účinku statinů na snížení koncentrace LDL-cholesterolu. Lze jej volně kombinovat se všemi statiny, v případě úplné nesnášenlivosti statinů i s hypolipidemiky jinými než statiny. Jeho použití v Česku je stále na nízké úrovni, ačkoliv by větší rozšíření jistě přivedlo více nemocných k cílovým hodnotám LDL-C. Mechanismus účinku spočívající v blokádě transportního proteinu NPC1L1 pro cholesterol v kartáčovém lemu enterocytů zajišťuje přibližně 20% aditivní snížení LDL-cholesterolu nad rámec účinku dosaženého statinem v monoterapii. Za delší dobu, kdy je ezetimib dostupný na trhu, máme k dispozici výsledky řady klinických studií, z nichž nejvýznamnější a nejkomplexnější data přinesla studie IMPROVE-IT. Ta doložila předpoklad největšího přínosu kombinace statin + ezetimib u nejrizikovějších skupin pacientů, zejména diabetiků 2. typu. Ti mají přinejmenším dvakrát větší prospěch z léčby než nediabetici. S ohledem na skutečnost, že nemocní ve studii IMPROVE-IT i při monoterapii statinem dosahovali velmi uspokojivých koncentrací LDL-cholesterolu, můžeme dále považovat ezetimib za vhodný doplněk léčby u všech pacientů, kteří při léčbě maximální nebo maximálně tolerovanou dávkou statinu cílových hodnot LDL-cholesterolu nedosahují.

Literatura

Vrablík M, Laštůvka J, Šatný M, Tůmová E. Šest otázek použití ezetimibu v roce 2018. Farmakoterapie 2018;14(1):88–93.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky