Cílená biologická léčba bronchiálního astmatu

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: MUDr. Irena Krčmová, CSc.
MUDr. Jakub Novosad, Ph.D.
Autoři - působiště: Ústav klinické imunologie a alergologie LF UK a FN, Hradec Králové
Klíčová slova: bronchiální astma, biologická léčba, biomarkery
Citace: Krčmová I, Novosad J. Cílená biologická léčba bronchiálního astmatu. Farmakoterapie 2018; 14(1):94–103.

Souhrn

Standardní léčba středně těžkého až těžkého perzistujícího astmatu spočívá v protizánětlivé léčbě inhalačními kortikosteroidy v kombinaci s dlouhodobě působícími bronchodilatancii a antagonisty leukotrienů. Část pacientů, i přes paušálně podávanou terapii, nemá svou chorobu pod kontrolou. V posledních dvou desetiletích dramaticky stoupl počet studií s užitím biologické léčby. V klinické praxi jsou nyní dostupné tři molekuly se selektivními přístupy k alergickému a eozinofilnímu zánětu dýchacích cest. U těžkých astmatiků s častými exacerbacemi biologická léčba, která cílí na dráhu interleukinu-5 (mepolizumab, reslizumab) nebo na imunoglobulin E (omalizumab), významně zlepšuje kontrolu nad astmatem. Přidání nových molekul do léčby těžkého onemocnění vyžaduje zkušený klinický úsudek, neboť molekuly se v některých účincích překrývají. Přehled shrnuje současné i budoucí možnosti biologické terapie v léčbě nemocných s těžkým astmatem.

Literatura

Krčmová I, Novosad J. Cílená biologická léčba bronchiálního astmatu. Farmakoterapie 2018; 14(1):94–103.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky