Postavení farmakoterapie v léčbě idiopatické plicní fibrózy

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Pneumologie
Autoři: prof. MUDr. Martina Vašáková, Ph.D.
Autoři - působiště: Pneumologická klinika 1. LF UK, Thomayerova nemocnice, Praha
Klíčová slova: idiopatická plicní fibróza, antifibrotická léčba, nintedanib, pirfenidon
Citace: Vašáková M. Postavení farmakoterapie v léčbě idiopatické plicní fibrózy. Farmakoterapie 2018; 14(1):104–110.

Souhrn

Idiopatická plicní fibróza (IPF) je dle definice chronická idiopatická intersticiální pneumonie dospělých jedinců spojená s radiologickým a histopatologickým obrazem obvyklé intersticiální pneumonie (usual interstitial pneumonia – UIP). Jedná se o nevyhnutelně progredující onemocnění se středním přežitím 2,5–3 roky, pokud není adekvátně léčeno. Léčba IPF by měla být časná a komplexní, zahrnující kromě kauzální farmakoterapie i kyslíkovou léčbu, rehabilitaci a symptomatickou farmakologickou léčbu, které jsou součástí komplexní paliativní péče. Pouze část pacientů je vhodnými kandidáty transplantace plic. Nicméně farmakoterapie je od roku 2011, kdy je dostupná kauzální antifibrotická léčba, u nemocných s IPF zásadní léčebnou metodou. Účinek v léčbě IPF prokázaly a pro léčbu jsou schváleny dva antifibroticky působící léky, pirfenidon a nintedanib. Léčba těmito léky nedokáže sice fibrotizující proces ani zastavit, ani zvrátit, ale může progresi onemocnění významně zpomalit, a tak prodloužit nemocným život a popřípadě fungovat jako most k transplantaci.

Literatura

Vašáková M. Postavení farmakoterapie v léčbě idiopatické plicní fibrózy. Farmakoterapie 2018; 14(1):104–110.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky