Lixisenatid/glargin – nová injekční kombinace s fixním poměrem složek a její postavení v léčbě diabetu 2. typu

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Diabetologie
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Autoři - působiště: Centrum diabetologie a Centrum experimentální medicíny IKEM, ÚLBLD, 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: kombinace s fixním poměrem, lixisenatid, glargin, LixiLan, tělesná hmotnost, hypoglykemie
Citace: Haluzík M. Lixisenatid/glargin – nová injekční kombinace s fixním poměrem složek a její postavení v léčbě diabetu 2. typu. Farmakoterapie 2018; 14(1):149–153.

Souhrn

Kombinace s fixním poměrem složek přinášejí oproti oddělené aplikaci jednotlivých komponent výhodu jednoduchosti pro pacienta a tím i značný potenciál pro zlepšení dlouhodobé compliance k léčbě. Příkladem je kombinace agonisty GLP-1 lixisenatidu a dlouhodobě působícího inzulinu glargin s koncentrací 100 j./ml s fixním poměrem složek, která bude v nejbližší době uvedena na trh v České republice pod názvem Suliqua. Tento kombinovaný přípravek prokázal signifikantně vyšší účinnost v léčbě diabetu oproti svým monokomponentám u pacientů dosud léčených jak perorálními antidiabetiky, tak i kombinací dlouhodobě působícího inzulinu a perorálních antidiabetik. Kromě jednoduché aplikace a výborné účinnosti je významnou výhodou i to, že Suliqua má méně gastrointestinálních nežádoucích účinků než samotný lixisenatid a není spojena se vzestupem hmotnosti, vyskytujícím se při samostatném podávání glarginu. Přípravek bude navíc k dispozici ve dvou poměrech glarginu a lixisenatidu, 2 : 1 nebo 3 : 1, což umožní individualizaci poměru obou složek u konkrétního pacienta.

Literatura

Haluzík M. Lixisenatid/glargin – nová injekční kombinace s fixním poměrem složek a její postavení v léčbě diabetu 2. typu. Farmakoterapie 2018; 14(1):149–153.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky