Možnosti léčby nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Farmakoterapeutické postupy
Obor: Onkologie
Autoři: MUDr. Otakar Čapoun, FEBU
Autoři - působiště: Urologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha
Klíčová slova: nemetastatický kastračně rezistentní karcinom prostaty, abirateron, enzalutamid
Citace: Čapoun O. Možnosti léčby nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Farmakoterapie 2018;14(1):154–159.

Souhrn

Definice kastračně rezistentního karcinomu prostaty (CRPC) je v současnosti velmi široká, a umožňuje tak časněji a častěji identifikovat pacienty v této fázi onemocnění. Zásadní úlohou urologa je pak toto stadium včas rozpoznat a pacienta odeslat na komplexní onkologické pracoviště, které může zahájit léčbu aktuálně dostupnými hormonálními léky nebo ve vybraných případech přímo chemoterapií. Samostatnou kapitolou je CRPC bez metastatického postižení (M0 CRPC). V současnosti není pro M0 CRPC léčebný postup jednoznačně definován a pro pacienty bylo možné zvolit přidání bikalutamidu nebo jiných antiandrogenů nebo účast v klinických studiích. Dvě nedávno publikované studie zodpověděly otázku, jaký je vhodný postup v případě M0 CRPC. Nové antiandrogeny apalutamid a enzalutamid prokázaly prodloužení doby do rozvoje metastatického onemocnění ve srovnání s placebem. Enzalutamid navíc prodloužil dobu do vzniku metastáz ve srovnání s bikalutamidem ve studii STRIVE. Ačkoliv nebylo prodlouženo celkové přežití, při delším trvání léčby byl i v této oblasti účinek patrný, a předpokládá se tedy, že apalutamid a enzalutamid se stanou první volbou v léčbě M0 CRPC, u kterého je zaznamenána rychlá biochemická progrese.

Literatura

Čapoun O. Možnosti léčby nemetastatického kastračně rezistentního karcinomu prostaty. Farmakoterapie 2018;14(1):154–159.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky