Vstupní charakteristiky pacientů ve studii DECLARE-TIMI 58

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Dapagliflozin je antidiabetikum ze skupiny inhibitorů SGLT2. Klinické studie již prokázaly jeho účinnost při snižování glykemie a glykovaného hemoglobinu (HbA1c) u pacientů s diabetes mellitus 2. typu (DM 2. typu). Kardiovaskulární (KV) bezpečnost inhibitorů SGLT2 hodnotila jako první klinická studie EMPA-REG OUTCOME s empagliflozinem (studie prokázala KV bezpečnost a KV superioritu empagliflozinu). Studie CANVAS sledovala KV bezpečnost kanagliflozinu (léčba vedla ke snížení kompozitního KV parametru). S dapagliflozinem ještě nebyla dokončena studie zaměřená čistě kardiovaskulárně. Jeho KV bezpečnost byla hodnocena v metaanalýze. Klinická studie DECLARE-TIMI 58 se zaměřuje přímo na KV bezpečnost dapagliflozinu, a to u velkého a dobře popsaného souboru pacientů. Ukončení studie DECLARE-TIMI 58 se předpokládá v letech 2018–2019.

Komentář ke studii

doc. MUDr. Alena Šmahelová, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky