Účinnost kombinace inzulin degludek/liraglutid u různých kategorií pacientů – studie DUAL V

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Vzhledem k progresivnímu charakteru diabetes mellitus (DM) 2. typu může být dosažení a udržení kontroly glykemie, stejně jako výběr optimální terapie pro každého jednotlivého pacienta, nemalou výzvou. Při zvažování individualizované léčby se často berou v úvahu klinické charakteristiky pacienta, jako například hodnota glykovaného hemoglobinu (HbA1c), hodnota glykemie nalačno či body mass index (BMI). Data o účinnosti léčby u pacientů selektovaných podle těchto charakteristik mohou být velmi cenná – předložená analýza údajů získaných z klinické studie DUAL V takové informace přináší. Fixní kombinace inzulin degludek/liraglutid (IDegLira), která byla v tomto klinickém programu zkoumána, je určena pacientům s DM 2. typu nedostatečně kompenzovaným léčbou bazálním inzulinem. Část programu DUAL V byla zaměřena na vyhledávání subpopulace pacientů, která bude mít z léčby IDegLira největší prospěch.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky