Dlouhodobá účinnost a bezpečnost tikagreloru u pacientů s anamnézou infarktu myokardu – studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Pacienti, kteří prodělali infarkt myokardu (IM), a to i před více než rokem, mají dlouhodobě zvýšené riziko kardiovaskulárních (KV) komplikací. Základem farmakoterapie v sekundární prevenci ischemické choroby srdeční je antiagregační léčba pomocí kyseliny acetylsalicylové (ASA). Tikagrelor je účinný reverzibilní přímo působící antagonista receptoru P2Y12, který je používán v duální léčbě u pacientů s akutním koronárním syndromem, a to v kombinaci s ASA. Tato duální léčba byla mimo jiné zkoušena v klinické studii PLATO, kde prokázala svoji účinnost. Studie PEGASUS na toto klinické hodnocení navazuje a hodnotí vliv tikagreloru + ASA na snížení výskytu KV příhod.

Studie PEGASUS-TIMI 54 (Prevention of Cardiovascular Events in Patients with Prior Heart Attack Using Ticagrelor Compared to Placebo on a Background of Aspirin – Thrombolysis In Myocardial Infarction) zkoumala účinky podávání tikagreloru + ASA u pacientů 1–3 roky po akutním IM. Studie se také snažila řešit problém náležité doby duální antiagregační léčby po akutní koronární příhodě, resp. otázku, zda má smysl tuto léčbu podávat déle než doposud standardních 12 měsíců.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky