Účinnost a bezpečnost tikagreloru u pacientů s anamnézou infarktu myokardu podle indikace schválené EMA – výběr dat ze studie PEGASUS-TIMI 54

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Kardiologie

Souhrn

Tikagrelor podávaný s kyselinou acetylsalicylovou (ASA) je podle Evropské lékové agentury (EMA) indikován k prevenci aterotrombotických příhod u dospělých pacientů, kteří mají v anamnéze akutní koronární syndrom (ACS) nebo infarkt myokardu (IM) a mají vysoké riziko vývoje aterotrombotických příhod. U pacientů po IM lze léčbou v dávce 60 mg 2x denně navázat na úvodní jednoroční terapii tikagrelorem v dávce 90 mg, nebo jí lze pokračovat po terapii jiným inhibitorem receptoru pro adenosindifosfát (ADP). Léčbu tikagrelorem je možné zahájit až dva roky od ataky IM nebo v průběhu jednoho roku od ukončení předchozí léčby inhibitorem receptoru pro ADP.

Ve studii PEGASUS-TIMI 54 vedla léčba tikagrelorem k signifikantnímu snížení rizika kompozitního parametru MACE (major adverse cardiovascular events – úmrtí z kardiovaskulárních příčin, IM, CMP) o 15– 16 %, a to u pacientů s anamnézou IM 1–3 roky před zahájením této terapie. Prospěch z léčby tikagrelorem byl největší u skupiny pacientů, kteří přímo navazovali na léčbu inhibitory receptoru pro ADP nebo pokračovali po velmi krátké přestávce. Přínos byl větší také u pacientů s kratším odstupem od IM. Proto je podle doporučení EMA kladen důraz na to, aby léčba tikagrelorem navazovala co nejtěsněji na iniciální roční léčbu.

V předložené studii byla použita data vybraná ze studie PEGASUS-TIMI 54 tak, aby účinnost a bezpečnost tikagreloru byly hodnoceny přímo v podskupině pacientů splňujících evropská indikační kritéria.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky