Přímé porovnání účinnosti mezi kombinacemi umeklidinium/vilanterol a tiotropium/olodaterol u pacientů s CHOPN

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Základem farmakologické léčby chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) je použití bronchodilatačních léčiv ze skupiny LAMA (dlouhodobě působící antagonisté muskarinových receptorů), LABA (dlouhodobě působící agonisté β2-adrenergních receptorů) nebo jejich kombinací (LAMA/ LABA). Bronchodilatační terapie již prokázala svoji účinnost při zlepšování plicních funkcí, při zmírňování závažnosti symptomů a snižování rizika exacerbací. Při porovnání monoterapií umeklidinium (LAMA) vs. tiotropium byla dokumentována superiorita umeklidinia, a to v parametru FEV1 (objem vzduchu vydechnutého během první sekundy usilovného výdechu) po 12 týdnech léčby. Četné randomizované klinické studie prokázaly významnější zlepšení plicních funkcí a zmírnění symptomů CHOPN (včetně exacerbací) při léčbě kombinací LAMA/LABA v porovnání se samostatnými terapiemi LAMA nebo LABA.

Dosud nebyla publikována studie, která by přímo porovnávala dvě fixní kombinace LAMA/LABA užívané jednou denně v terapii CHOPN. Není také zřejmé, zda i v kombinaci přetrvá rozdíl mezi účinností umeklidinia a tiotropia. S ambicí identifikovat případné rozdíly v účinnosti mezi dvěma fixními kombinacemi LAMA/LABA byla uskutečněna tato studie.

Komentář ke studii

MUDr. Václava Bártů, Ph.D.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky