Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s chronickým onemocněním ledvin

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Chronické onemocnění ledvin (CKD) postihuje až 40 % pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu. Nejčastější příčinou CKD je právě DM 2. typu, ale pokles glomerulární filtrace (eGFR) zvyšuje riziko kardiovaskulárních (KV) příhod i u nediabetiků. Empagliflozin již ve studii EMPA-REG OUTCOME prokázal významné snížení rizika KV příhod o 14 %, úmrtí z KV příčin o 38 % a snížení rizika vzniku nebo progrese CKD o 39 %. Klinické studie však také ukázaly, že vliv empagliflozinu na glykovaný hemoglobin (HbA1c) se při zhoršování funkce ledvin snižuje. Tato analýza přináší další data o účinnosti empagliflozinu při CKD.1

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky