Empagliflozin v léčbě diabetiků 2. typu s onemocněním periferních tepen

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Diabetologie

Souhrn

Postižení periferních tepen je jednou z nejčastějších kardiovaskulárních (KV) komplikací pacientů s diabetes mellitus (DM) 2. typu a je také prediktorem úmrtí z KV příčin. Ve studii EMPA-REG OUTCOME vedlo přidání empagliflozinu ke standardní léčbě DM 2. typu v porovnání s placebem ke snížení rizika úmrtí z KV příčin o 38 % (HR: 0,62) a hospitalizace pro srdeční selhání o 35 % (HR: 0,65). Předkládané sdělení přináší další údaje o účinnosti empagliflozinu u pacientů s postižením periferních tepen.

Mortalita a morbidita u pacientů s renálním onemocněním při léčbě empagliflozinem a bezpečnost empagliflozinu u pacientů s postižením periferních tepen dolních končetin ve studii EMPA-REG OUTCOME (komentář)

doc. MUDr. Martin Prázný, CSc., Ph.D., FRCPE

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky