Snížení klinicky významného zhoršení u pacientů s CHOPN léčených kombinací aklidinium/formoterol – analýza dat ze studií ACLIFORM a AUGMENT

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Pneumologie

Souhrn

Klinicky významné zhoršení (CID – clinically important deterioration) je poměrně novým nástrojem hodnocení účinnosti léčby a hodnocení stabilizace CHOPN. Tento multikompozitní parametr monitoruje zhoršení klíčových klinických znaků chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) – konkrétně plicních funkcí, exacerbací či symptomů nemoci, které hodnotí sám pacient.

Dřívější publikace ukázaly, že bronchodilatační kombinace LAMA (inhalační antagonista muskarinových receptorů s dlouhodobým účinkem)/LABA (β2-agonista s dlouhodobým účinkem) snižuje riziko prvního CID i trvalého CID, a to v porovnání s placebem i s dlouhodobě působící bronchodilatační monoterapií – značné procento pacientů ve studii zaznamenalo CID – k prevenci událostí CID a ke stabilizaci onemocnění přispěla právě léčebná kombinace LAMA/LABA.

ACLIFORM a AUGMENT byly dvě randomizované klinické studie III. fáze, které již rovněž doložily účinnost a bezpečnost kombinované terapie LAMA/LABA (aklidinium bromid/formoterol fumarát) u pacientů s CHOPN. Poolovaná data z těchto studií byla následně použita k předložené analýze s cílem zhodnotit potenciál této léčebné kombinace, nyní na základě ukazatele CID.

Klinicky významné zhoršení u pacientů s CHOPN léčených aklidiniem/formoterolem (komentář)

MUDr. Viktor Kašák

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky