Účinnost a bezpečnost adalimumabu v léčbě Crohnovy nemoci: přehled a metaanalýza randomizovaných placebem kontrolovaných studií

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Klinické studie / Klinické studie s komentářem
Obor: Vnitřní lékařství

Souhrn

Zánětlivá střevní onemocnění (IBD – inflammatory bowel disease) představují skupinu chronických imunitně podmíněných onemocnění postihujících primárně gastrointestinální trakt. Mezi tyto choroby řadíme Crohnovu nemoc (CD), ulcerózní kolitidu a tzv. indeterminovanou kolitidu. Incidence CD je v různých oblastech světa různá, v Evropě se vyskytuje s četností cca 5,6/100 000 osob.

Současné léčebné postupy jsou charakterizovány vzestupnou strategií ohledně účinnosti používaných léčiv, která zahrnují aminosalicyláty, kortikosteroidy, imunosupresiva (azathioprin, 6-merkaptopurin a metotrexát) a imunomodulátory, jako jsou např. inhibitory TNF-α (např. infliximab, adalimumab).

Adalimumab je rekombinantní plně humánní monoklonální IgG1 protilátka, která se specificky váže na tumor nekrotizující faktor. V České republice je schválen k léčbě pacientů s revmatoidní artritidou, juvenilní idiopatickou artritidou, axiální spondyloartritidou, psoriatickou artritidou, psoriázou, hidradenitis suppurativa, Crohnovou nemocí a ulcerózní kolitidou.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky