Kardioprotektivní účinky perioperačně podaného levosimendanu

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Levosimendan je látka působící jako kalciový senzitizér, jehož mechanismus účinku spočívá v potenciaci interakce mezi kontraktilními proteiny a kationty kalcia. Své uplatnění proto nachází u akutně dekompenzovaných osob s chronickým srdečním selháním. Současně však některé dosud provedené práce naznačují i jeho kardioprotektivní účinky, k nimž patří preconditioning a potlačení apoptózy. Aktuálně byly tyto účinky ověřovány v dosud uskutečněných studiích. V letech 2000–2017 bylo k tomuto tématu publikováno celkem 54 prací, ve kterých byl levosimendan podáván nemocným podstupujícím kardiochirurgický výkon. Zatímco některé menší dříve publikované studie uvádějí nižší mortalitu v návaznosti na perioperačně podanou infuzi levosimendanu, kratší pobyt na jednotce intenzivní péče a menší nutnost užívání inotropik, tři novější a větší randomizované klinické studie (LEVO-CTS, CHEETAH a LICORN) podobný přínos nedokládají. Studie LEVO-CTS nicméně zmiňuje signifikantně nižší výskyt syndromu nízkého srdečního výdeje.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky