Ikodextrin snižuje riziko srdečního selhání u osob léčených peritoneální dialýzou

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ikodextrin může podpořit ultrafiltraci a následně vylepšit homeostázu tekutin. Přispívá tak k lepší kontrole krevního tlaku a zmenšení levé komory srdeční. Nově bylo zjišťováno, zda jeho podávání může rovněž zabránit rozvoji městnavého srdečního selhání u osob léčených peritoneální dialýzou. V letech 2005 až 2010 bylo identifikováno 5 462 nově diagnostikovaných osob v konečném stadiu selhání ledvin. Nemocní, kteří v tomto souboru byli současně léčeni ikodextrinem, měli celkově o 26 % nižší výskyt srdečního selhání oproti nemocným bez této léčby (13,7 vs. 18,6/1 000 pacientoroků; adjustovaný HR: 0,67; 95% CI: 0,52–0,87). U diabetiků bylo riziko nižší dokonce o 37,5 % (17,8 vs. 28,5/1 000 pacientoroků).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky