Diltiazem IR v porovnání s intravenózním diltiazemem v léčbě fibrilace síní

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Fibrilace síní (AF) patří nepochybně k nejčastěji diagnostikovaným typům srdečních arytmií. V prvních fázích léčby AF s rychlou odpovědí komor je terapeuticky často jako bolus podáván intravenózně diltiazem. Až donedávna jsme však postrádali kvalitní zhodnocení účinnosti takto podaného diltiazemu a diltiazemu aplikovaného per os jako přípravku s okamžitým uvolněním (IR). V observační retrospektivní studii zahrnující celkem 111 osob s AF a klidovou srdeční frekvencí > 110 tepů/min byla zjištěná četnost selhání 27 % při podávání p. o. proti 46 % při aplikaci i. v. Neadjustovaná hodnota OR pro selhání p. o. léčby byla nižší než 0,4 (p = 0,05). Medián dávky per os byl 30 mg, v infuzi 10 mg/h.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky