Tolvaptan zlepšuje prognózu nemocných se srdečním selháním

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Tolvaptan je selektivní antagonista receptoru V2 pro vazopresin a je indikován ke zpomalení progrese vzniku cyst a renální insuficience při polycystické chorobě ledvin autosomálně dominantního typu. Nově se však ukazuje, že může významně zlepšovat prognózu nemocných s akutně dekompenzovaným srdečním selháním. Svědčí o tom přinejmenším závěry menší klinické studie, ve které podávání tolvaptanu významně snižovalo spotřebu kličkového diuretika, ekvivalentu furosemidu, ze 68,8 ± 26,2 mg/den na 30,4 ± 18,6 mg/den. Stejně tak byl ve skupině nemocných příznivě reagujících na tolvaptan patrný nižší výskyt klinicky zřejmé příhody při době sledování 20 měsíců (95,8 % vs. 68,4; p = 0,04).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky