Vztah folátu a kouření k prevenci cévní mozkové příhody u osob s hypertenzí

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Kyselina listová (vitamin B9) je pravděpodobně schopna významně ovlivnit riziko cévní mozkové příhody (CMP) u kuřáků. K tomuto závěru dospěli autoři recentně provedené post hoc analýzy dvojitě zaslepené studie CSPPT, v rámci které byla zjišťována účinnost suplementace folátem v primární prevenci CMP (n = 8 384). Nemocní zde byli randomizováni k denní léčbě enalaprilem 10 mg v kombinaci s folátem 0,8 mg nebo k podávání enalaprilu samotného. Průměrná doba léčby byla 4,5 roku. Ve skupině léčené enalaprilem se riziko první mozkové příhody lišilo podle výchozí úrovně folátu a stavu kouření (nekuřák vs. kuřák). Zjištěna byla nepřímá úměra mezi koncentrací folátu a prvním výskytem CMP u nekuřáků (p = 0,04), nikoliv však u kuřáků. Celkově suplementace folátem signifikantně snižovala riziko první příhody u nekuřáků se zřejmou deplecí folátu (HR: 0,36; 95% CI: 0,16–0,83) a u kuřáků s normální koncentrací folátu (HR: 0,69; 95% CI: 0,48–0,99).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky