Kardiovaskulární biomarkery u hypertoniků ve studii TEAMSTA

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Vysoký krevní tlak představuje významně zvýšené riziko kardiovaskulárních příhod a úmrtí z kardiovaskulárních příčin. Z klinické praxe je proto zřejmá poptávka po možnosti zhodnocení dlouhodobého rizika v běžné populaci. Studie TEAMSTA, zahrnující 481 hypertoniků randomizovaných k léčbě kombinací telmisartanu a amlodipinu (T/A) nebo olmesartanu a hydrochloridu (O/H), hodnotila při dvojitě zaslepeném uspořádání kromě antihypertenzní účinnosti rovněž konečný výsledek ve vztahu k současně hodnoceným biomarkerům. Po šesti měsících byl v obou studijních větvích zaznamenán výrazný pokles krevního tlaku prakticky ve stejné míře (ze 135,2/85,2 mm Hg na 122,5/75,7 mm Hg). Koncentrace vysoce senzitivního srdečního troponinu T ( hs-cTnT) byla měřitelná u 26,2 % nemocných, zatímco troponin I (hs-cTnI) byl detekován u 98,3 % osob. Koncentrace hs- cTnI signifikantně klesala v celé studijní populaci ze 4,6 ng/l na 4,2 ng/l (O/H: ze 4,7 na 4,4 ng/l; T/A: ze 4,6 na 4,0 ng/l; p < 0,001). Žádné signifikantní změny v koncentraci hs-cTnT nebyly pozorovány. Koncentrace BNP (B-typ natriuretického peptidu) poklesla z 15,0 mg/l na 12,4 ng/l (p < 0,001) a koncentrace NT-proBNP (N-terminální-pro-BNP) se snížila z 64,8 ng/l na 53,3 ng/l (p < 0,001).

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

Předplatné

Více o předplatném

 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky