Různá antihypertenziva – různé ovlivnění metabolismu

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Ve snaze identifikovat metabolické biomarkery korespondující s účinností antihypertenzní léčby bylo v rámci nedávno provedené studie GENRES sledováno více než 600 látek. Zúčastnění hypertonici přitom byli ve dvojitě zaslepeném uspořádání léčeni po dobu jednoho měsíce amlodipinem, bisoprololem, hydrochlorothiazidem nebo losartanem v porovnání s placebem. Amlodipin, bisoprolol i losartan vysoce signifikantně snižovaly hladinu acylkarnitinu. Bisoprolol snižoval též koncentraci mastných kyselin se středně dlouhým a dlouhým řetězcem. Podávání hydrochlorothiazidu bylo provázeno zvýšením urikemie a metabolitů močoviny. Pokles systolického a diastolického krevního tlaku navozený amlodipinem byl provázen snížením plazmatické koncentrace hexadekandiotátu, tedy dikarboxylové kyseliny zapojené do regulace krevního tlaku.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 
 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky