Taurin v léčbě portální hypertenze

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Kyselina 2-aminoetansulfonová, známá spíše jako taurin, významně snižuje oxidativní stres a inhibuje aktivaci stelárních buněk (Itovy buňky) v játrech, což se může promítnout do snížení rizika rozvoje portální hypertenze u osob s cirhózou. Nově byl proto sledován dopad suplementace taurinem v dávce 6 g/den oproti placebu u 30 osob s gradientem jaterního venózního tlaku (HVPG) ≥ 12 mm Hg. Suplementace vedla k poklesu HVPG z hodnoty 20 ± 4 mm Hg na 18 ± 4 mm Hg (p = 0,009), zatímco při užívání placeba byl naopak zaznamenán mírný nárůst hodnoty z 20 ± 5 na 21 ± 5 mm Hg (p = n. s.). Taurin přitom neovlivňoval systémovou hemodynamiku. Výraznější pokles HVPG (> 10 %) byl zaznamenán u 58 % osob ve větvi taurinu a nebyl pozorován u žádného pacienta ve větvi placeba. Přesné vysvětlení tohoto účinku nicméně zůstává nejasné.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky