Význam inhibitorů ACE a statinů u pacientů s diabetem 1. typu

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Diabetes mellitus 1. typu v pediatrické populaci je onemocnění, pro které je typický poměrně rychlý rozvoj albuminurie, jejíž výskyt je spojen s renální a kardiovaskulární morbiditou a posléze i mortalitou. Inhibitory ACE i statiny se dnes celosvětově řadí mezi nejčastěji předepisované léčivé látky a současně je u nich velmi dobře doložen příznivý vliv na prognózu pacientů s kardiovaskulárním onemocněním. Jejich možný přínos byl proto nově hodnocen v souboru 4 407 adolescentů (věk 10–16 let) s diabetem 1. typu. Navzdory očekávání však tato léčba významně neovlivňovala renální exkreci albuminu ani v monoterapii, ani při vzájemné kombinaci. Statin snižoval koncentraci celkového cholesterolu a další běžně hodnocené parametry lipidogramu. Léčba nijak neovlivňovala úroveň glomerulární filtrace ani progresi retinopatie.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky