Statiny a remodelace levé komory srdeční

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Statiny ve vztahu ke změnám struktury myokardu byly hodnoceny pouze v malých a krátkodobých studiích. Otázka jejich možného vlivu na remodelaci levé komory srdeční je přitom vzhledem k jejich extralipidickým pleiotropním účinkům velmi zajímavá. V multietnické studii aterosklerózy byly shromážděny údaje o užívání statinů po dobu přibližně 10 let, a to za současného hodnocení srdeční remodelace magnetickou rezonancí. Nikdo ze zúčastněných (n = 3 113; medián sledování 9,4 roku) iniciálně netrpěl žádným kardiovaskulárním onemocněním. Primárně hodnoceným ukazatelem byla změna indexu hmotnosti levé komory srdeční (LVMI). Léčba statinem byla zahájena u 36 % účastníků (n = 872). Ve srovnání s pacienty, kteří statin neužívali, byla aplikace statinu spojena s nižší desetiletou progresí LVMI (–2,35 %; 95% CI: –4,24 až –0,47; p = 0,01) a nižším poměrem hmotnosti k objemu (absolutní rozdíl 0,03; 95% CI: –0,07 až –0,00; p = 0,02). Čím byla dávka statinu vyšší, tím byla pozorovaná progrese LVMI menší.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky