Studie ALLHAT stále aktuální

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

V souladu s platnými doporučenými postupy je podávání látek blokujících renin-angiotenzinový systém prospěšné pro primární prevenci fibrilace síní u hypertroniků, avšak výsledky klinických studií nejsou v tomto ohledu vždy jednoznačné. Nově se tak odborná veřejnost může seznámit s výsledky dlouhodobě sledované kohorty nemocných, kteří se účastnili studie ALLHAT. Připomeňme, že při dvojitě zaslepeném uspořádání v ní byli hypertonici starší 55 let randomizováni k léčbě amlodipinem, lisinoprilem nebo chlortalidonem (plus pravastatinem u nemocných s vysokou koncentrací LDL-cholesterolu). Primárně byl v této analýze sledován výskyt fibrilace nebo flutteru síní. Z celkového počtu 14 837 osob se některý z uvedených typů poruch srdečního rytmu při mediánu sledování 7,5 ± 3,2 roku rozvinul u 2 514 z nich. Ve srovnání s chlortalidonem nebylo užívání lisinoprilu (HR: 1,04) ani amlodipinu (HR: 0,93) provázeno snížením výskytu těchto arytmií.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky