Vliv fixní kombinace sakubitril/valsartan na lipidogram

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Fixní kombinace sakubitril/valsartan nachází své uplatnění v léčbě srdečního selhání se sníženou ejekční frakcí. Neprilysin, jehož je sakubitril inhibitorem, nicméně vedle natriuretických peptidů odbourává též některé enzymy zapojené do metabolismu lipidů. Nově byla proto sledována otázka jeho vlivu na tukovou tkáň a oxidaci lipidů ve srovnání s metabolicky neutrálním amlodipinem. Byla provedena osmitýdenní multicentrická randomizovaná dvojitě zaslepená klinická studie, do níž byli zařazeni pacienti se středně těžkou hypertenzí a současně abdominální obezitou. Tělesná aktivita u nemocných zvyšovala plazmatické koncentrace glycerolu a volných mastných kyselin a intersticiální koncentrace glycerolu měřené mikrodialýzou. Stimulace lipolýzy indukovaná cvičením však nebyla uvedenou kombinací zesílena. Mimoto nebylo zřejmé ani ovlivnění energetického výdeje či oxidace substrátu ve srovnání s amlodipinem. Příznivý účinek kombinace sakubitril/valsartan na kardiovaskulární systém tedy velmi pravděpodobně není přímo spjat s ovlivněním metabolismu lipidů.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky