Význam léčby pacientů s CHOPN kombinací indakaterolu a glykopyrronia

Číslo: 1 / 2018 (Obsah)
Rubrika: Zprávy z klinických studií
Obor: Kardiologie

Souhrn

Hyperinflace plic u nemocných s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) je provázena sníženými biventrikulárními end-diastolickými objemy a zvýšenou morbiditou i mortalitou. Je sice známo, že kombinovaná léčba dlouhodobě působícími β2-agonisty (LABA) a muskarinovými antagonisty (LAMA) je ve snižování hyperinflace účinnější než kombinace LABA a inhalačních kortikosteroidů, nebyl však dosud znám dopad této léčby na kardiovaskulární systém. To se pokusili zjistit autoři nedávno publikované dvojitě zaslepené randomizované placebem kontrolované německé studie CLAIM (n = 57). End- diastolický objem levé komory se při uváděné kombinaci signifikantně zvýšil z výchozí hodnoty 55,46 ml/m2 na 61,76 ml/m2, zatímco u nemocných ve větvi placeba zůstala tato hodnota prakticky nezměněna. Nejčastěji zaznamenanými nežádoucími příhodami při kombinované léčbě byly kašel a dráždění v hrdle.

Celý článek je dostupný jen pro předplatitele časopisu


Přihlášení

 

Předplatné

Více o předplatném

 

Aktuality

Právě vychází


Editorial onkologického vydání Farmakoterapie 2/2020

prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., MHA

 
 
Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?
Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník
dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jimž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupí-li na stránky určené pro odborníky